THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Thông tin đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cho các công ty nước ngoài
Xin vui lòng cung cấp thông tin sau để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cho các công ty nước ngoài:

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

II. THÔNG TIN VỀ TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU:

III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ:

IV. THÔNG TIN VỀ GIẤY TỜ PHÁP LÝ:

V. THÔNG TIN VỀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TÁC PHẨM TẠI HOA KỲ:

Xin vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cho các công ty nước ngoài. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để xác nhận thông tin và hỗ trợ quá trình đăng ký.