THỰC PHẨM

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý sự an toàn và ghi nhãn của các sản phẩm thực phẩm được bán tại Hoa Kỳ. Dưới đây là tổng quan về các quy định của FDA về thực phẩm

An toàn Thực phẩm
FDA chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nguồn cung cấp thực phẩm của quốc gia. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy định và tiêu chuẩn để xử lý, chế biến, đóng gói và vận chuyển thực phẩm an toàn. FDA cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn.

Ghi nhãn thực phẩm
FDA quy định việc ghi nhãn sản phẩm thực phẩm để đảm bảo người tiêu dùng có quyền truy cập thông tin chính xác và trung thực về sản phẩm họ mua. Nhãn thực phẩm phải bao gồm các thông tin như tên sản phẩm, số lượng thực, danh sách thành phần, thành phần dinh dưỡng, thông tin về chất gây dị ứng và thông tin liên hệ của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

Ghi nhãn Dinh dưỡng
Hầu hết các sản phẩm thực phẩm đóng gói đều phải có bảng Thông tin Dinh dưỡng cung cấp thông tin về khẩu phần, lượng calo, chất dinh dưỡng và phần trăm giá trị hàng ngày dựa trên chế độ ăn 2.000 calo. Điều này giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn sáng suốt về chế độ ăn uống và dinh dưỡng của họ.

Phụ gia thực phẩm
FDA quy định việc sử dụng các chất phụ gia thực phẩm, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu, để đảm bảo chúng an toàn khi sử dụng. Phụ gia thực phẩm phải trải qua quá trình phê duyệt trước khi đưa ra thị trường và được FDA chấp thuận trước khi chúng có thể được sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm.

Phòng ngừa Bệnh tật từ Thực phẩm
FDA nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát bệnh tật từ thực phẩm bằng cách thiết lập các quy định về thực hành an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra các cơ sở thực phẩm và giám sát các mầm bệnh và chất gây ô nhiễm từ thực phẩm.

Đăng ký Cơ sở Thực phẩm
Các cơ sở thực phẩm sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu trữ các sản phẩm thực phẩm dành cho người tiêu dùng hoặc động vật tại Hoa Kỳ phải đăng ký với FDA. Điều này giúp FDA theo dõi và giám sát các cơ sở thực phẩm để đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn.

Thực phẩm nhập khẩu
FDA quản lý thực phẩm nhập khẩu để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn giống như thực phẩm sản xuất trong nước. Thực phẩm nhập khẩu phải trải qua quá trình kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo tuân thủ các quy định của FDA trước khi được bán tại Hoa Kỳ.

Thực phẩm chức năng
Mặc dù thực phẩm chức năng được quản lý như một loại thực phẩm nhưng chúng phải tuân theo các quy định cụ thể về an toàn, ghi nhãn và tiếp thị. FDA giám sát sự an toàn của các chất bổ sung chế độ ăn uống và giám sát việc pha trộn và ghi nhãn hiệu sai.