MỸ PHẨM

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý mỹ phẩm để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ ghi nhãn của chúng.

An toàn sản phẩm
Mặc dù mỹ phẩm không yêu cầu sự chấp thuận trước khi đưa ra thị trường của FDA nhưng chúng phải an toàn cho mục đích sử dụng. FDA quản lý mỹ phẩm theo Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD&C) và có thể có hành động chống lại các sản phẩm bị tạp nhiễm hoặc ghi sai nhãn hiệu.

An toàn thành phần
Các nhà sản xuất mỹ phẩm có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của sản phẩm và các thành phần được sử dụng trong đó. Mặc dù FDA không phê duyệt trước các thành phần mỹ phẩm nhưng cơ quan này vẫn duy trì danh sách các thành phần mỹ phẩm bị cấm và hạn chế, đồng thời giám sát các mối lo ngại về an toàn thông qua các báo cáo tác dụng phụ và nghiên cứu khoa học.

Yêu cầu Ghi nhãn
Mỹ phẩm phải được ghi nhãn phù hợp để cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng về sản phẩm. Các yêu cầu ghi nhãn bao gồm tên sản phẩm, số lượng thực, danh sách thành phần, hướng dẫn sử dụng và mọi cảnh báo hoặc biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Ghi nhãn Thành phần
FDA yêu cầu mỹ phẩm liệt kê các thành phần theo thứ tự giảm dần về trọng lượng. Điều này giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt về sản phẩm họ sử dụng và cho phép những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm tránh được các chất gây kích ứng tiềm ẩn.

Tuyên bố về Mỹ phẩm
Việc ghi nhãn mỹ phẩm không được sai lệch hoặc gây hiểu nhầm. Các nhà sản xuất bị cấm đưa ra tuyên bố về thuốc (ví dụ: chữa khỏi hoặc điều trị bệnh) về sản phẩm của họ trừ khi tuyên bố đó được hỗ trợ bởi bằng chứng khoa học và sản phẩm được FDA chấp thuận là thuốc.

Thực hành sản xuất tốt (GMP)
Mặc dù không có quy định cụ thể về GMP cho mỹ phẩm nhưng các nhà sản xuất phải tuân theo các phương pháp thực hành tốt nhất để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm. Điều này bao gồm việc duy trì cơ sở sạch sẽ, áp dụng quy trình sản xuất phù hợp và tiến hành kiểm tra kiểm soát chất lượng.

Đăng ký và Báo cáo
Các nhà sản xuất mỹ phẩm không bắt buộc phải đăng ký cơ sở của họ với FDA, họ cũng không bắt buộc phải gửi công thức sản phẩm hoặc dữ liệu an toàn cho cơ quan. Tuy nhiên, FDA khuyến khích báo cáo tự nguyện về các tác dụng phụ liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm thông qua hệ thống Báo cáo Tác dụng phụ của Mỹ phẩm (CAERS).

Mỹ phẩm nhập khẩu
Mỹ phẩm nhập khẩu phải tuân theo các yêu cầu quản lý tương tự như mỹ phẩm sản xuất trong nước. Các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân thủ các quy định của FDA và có thể phải chịu sự kiểm tra và thực thi của cơ quan này.