LĨNH VỰC

Các giải pháp quản lý phù hợp cho các ngành khác nhau. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi phục vụ cho nhiều lĩnh vực, bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học, mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống… Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu pháp lý riêng của từng ngành, đảm bảo sự tuân thủ và đạt thành công trên thị trường.

THỰC PHẨM

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý sự an toàn và ghi nhãn của các sản phẩm thực phẩm được bán tại Hoa Kỳ.

Xem thêm

THIẾT BỊ Y TẾ

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý các thiết bị y tế để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của chúng.

Xem thêm

MỸ PHẨM

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý mỹ phẩm để đảm bảo tính an toàn và tuân thủ ghi nhãn của chúng.

Xem thêm

DƯỢC PHẨM

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý sự an toàn, hiệu quả và chất lượng của dược phẩm được bán tại Hoa Kỳ.

Xem thêm